Kristet Samhällsansvar valde ny styrelse

Sfp’s specialförening Kristet Samhällsansvar sammanträdde till årsmöte 16.1.2024 för stadge-enliga ärenden och att välja en ny styrelse inför 2024. Den nya styrelsen består av: 

 

Greger Forsblom, ordförande

Niklas Andersson, viceordförande

Thérèse Meriheinä, som ersättare Markus Granholm

Anders Blomberg, som ersättare  Albert Heikkilä

Christina Bodbacka, som ersättare Hans Snellman

Ann-Britt Backull, som ersättare Jan Ray

 

Den nya styrelsen höll sitt första möte kvällen den 5.2. för att planera för det inkommande verksamhetsåret. År 2024 bjuder på presidentval, EU-val och även ett stundande kommunalval. Styrelsen valde inom sig två regionala utskott med Greger Forsblom som sammankallare för Österbotten och Niklas Andersson som sammankallare för ett verksamhetsutskott för södra Finland. Styrelsen kommer att mötas under våren för att fortsätta planeringen för ett aktivt deltagande i den politiska samhällsdiskussionen.

Vill du komma med i Kristet Samhällsansvar? 

Du kan enkelt ansöka om medlemskap i föreningen genom att gå in på sfp.fi/bli-medlem. I listan över medlemsföreningar väljer du 900 Kristet Samhällsansvar i Finland r.f. 
 
Varmt välkommen med i vår verksamhet!
 
 

Ukraina i våra hjärtan!

Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina har konkret visat på behovet att vi hjälper våra medmänniskor. Vi vill lyfta fram det som gjorts och påminna oss alla om vikten att vi tar hand om varandra, vare sig det gäller det här kriget eller annat. Tillfället hölls i Campus Allegro i Jakobstad, torsdag 9 mars kl 18.

se tillfället här

 


Våra invalda i välfärdsområdena

Välfärdsområdesvalet 23.1.2022 blev en framgång för Kristet samhällsansvar - vi har invalda medlemmar i fyra välfärdsområden.

Våra invalda:
Österbotten: Carola Lithén och Ann-Britt Backull, Greger Forsblom (suppleant)
Västra Nyland: Karl von Smitten, Lilian Sjöberg (suppleant)
Mellersta Österbotten: Hans Snellman
Östra Nyland: Pehr Sveholm
 


Välkommen med att ta del av vår diskussion om värderingar i politiken!

Du kan se diskussionen här.
Vår partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson medverkar. 
Välkommen!