Kristet Samhällsansvar välkomnar ordförandekandidater och diskussion om framtidens SFP-politik

 

Styrelsen för Kristet Samhällsansvar i Finland r.f. välkomnar kandidater till ordförandeposten i SFP till en diskussion om Svenska Folkpartiets och Finlands framtid. Flera kandidater betyder att en mångsidig diskussion om en framtidsvision är möjlig. 

 

KrSa betonar en kristen värdegrund som grund för samhällsbyggandet. Vi ser det som viktigt att den kommande ordföranden för SFP delar den tanken som en röd tråd i framtidsbygget. 

 

Presidentvalskampanjen och valet i Finland duger som modell i ett internationellt sammanhang, i Europa, för USA och globalt. Det respektfulla sättet som kampanjerna fördes var en välkommen vändning i en lång tid av polarisering i politiken. Debatten har hårdnat, inte bara i Finland, utan i alla västerländska demokratier. 

 

Därför var presidentkampens artiga och civiliserade sätt att föra kampanj ett betydelsefullt exempel. Det går uppenbarligen att jobba i politiken även på ett respektfullt sätt. 

 

Det är en utveckling som vi i Kristet Samhällsansvar ska vara med och stödja, och vi vill att vår nya ordförande i SFP ska föra vidare en sådan linje. Vi ser också att ett parti som SFP bör i första hand sträva efter att påverka i regeringsposition även framöver. Partiet bör söka representation i nationella val, i EU och internationell politik för fred, frihet, företagsamhet och mänskliga rättigheter. 

 

Vi önskar också att den kommande ordföranden ser värdet i religionsfriheten som mänsklig rättighet, i Finland och globalt, och vikten av de kristna samfundens och föreningarnas arbete i samhället. Som exempel kan nämnas att endast  den evangelisk-lutherska kyrkans diakoni årligen sörjer för över 200 000 måltider, 450 000 grupper, över 400 000 enskilda möten och över 90 000 möten på familjerådgivning.

 

På senare år har kristna föreningars verksamhet försvårats. Till exempel i fall där nya välfärdsområden slutat samarbeta med kristna föreningar,  har det lett till att tidigare långsiktigt och resultatbringande arbete bland långtidsarbetslösa har lagts ner. Vi har också sett fall då välfungerande familjerådgivning i församlingarnas regi tvingas läggas ner på grund av policyn i välfärdsområdet. 

 

Vi ser fram emot att ordförandekandidaterna för fram sina ståndpunkter i hur vi ska bygga framtidens Finland tillsammans, från juniorer till seniorer, på basen av en kristen värdegrund, i ett livskraftigt och företagsamt svenskfinland.
 

Styrelsen för KrSA, 16.3.2024.

 

Kristet Samhällsansvar valde ny styrelse

Sfp’s specialförening Kristet Samhällsansvar sammanträdde till årsmöte 16.1.2024 för stadge-enliga ärenden och att välja en ny styrelse inför 2024. Den nya styrelsen består av: 

 

Greger Forsblom, ordförande

Niklas Andersson, viceordförande

Thérèse Meriheinä, som ersättare Markus Granholm

Anders Blomberg, som ersättare  Albert Heikkilä

Christina Bodbacka, som ersättare Hans Snellman

Ann-Britt Backull, som ersättare Jan Ray

 

Den nya styrelsen höll sitt första möte kvällen den 5.2. för att planera för det inkommande verksamhetsåret. År 2024 bjuder på presidentval, EU-val och även ett stundande kommunalval. Styrelsen valde inom sig två regionala utskott med Greger Forsblom som sammankallare för Österbotten och Niklas Andersson som sammankallare för ett verksamhetsutskott för södra Finland. Styrelsen kommer att mötas under våren för att fortsätta planeringen för ett aktivt deltagande i den politiska samhällsdiskussionen.

Vill du komma med i Kristet Samhällsansvar? 

Du kan enkelt ansöka om medlemskap i föreningen genom att gå in på sfp.fi/bli-medlem. I listan över medlemsföreningar väljer du 900 Kristet Samhällsansvar i Finland r.f. 
 
Varmt välkommen med i vår verksamhet!
 
 

Ukraina i våra hjärtan!

Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina har konkret visat på behovet att vi hjälper våra medmänniskor. Vi vill lyfta fram det som gjorts och påminna oss alla om vikten att vi tar hand om varandra, vare sig det gäller det här kriget eller annat. Tillfället hölls i Campus Allegro i Jakobstad, torsdag 9 mars kl 18.

se tillfället här

 


Våra invalda i välfärdsområdena

Välfärdsområdesvalet 23.1.2022 blev en framgång för Kristet samhällsansvar - vi har invalda medlemmar i fyra välfärdsområden.

Våra invalda:
Österbotten: Carola Lithén och Ann-Britt Backull, Greger Forsblom (suppleant)
Västra Nyland: Karl von Smitten, Lilian Sjöberg (suppleant)
Mellersta Österbotten: Hans Snellman
Östra Nyland: Pehr Sveholm
 


Välkommen med att ta del av vår diskussion om värderingar i politiken!

Du kan se diskussionen här.
Vår partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson medverkar. 
Välkommen!