Ukraina i våra hjärtan!

Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina har konkret visat på behovet att vi hjälper våra medmänniskor. Vi vill lyfta fram det som gjorts och påminna oss alla om vikten att vi tar hand om varandra, vare sig det gäller det här kriget eller annat. Tillfället hölls i Campus Allegro i Jakobstad, torsdag 9 mars kl 18.

se tillfället här

 


Våra invalda i välfärdsområdena

Välfärdsområdesvalet 23.1.2022 blev en framgång för Kristet samhällsansvar - vi har invalda medlemmar i fyra välfärdsområden.

Våra invalda:
Österbotten: Carola Lithén och Ann-Britt Backull, Greger Forsblom (suppleant)
Västra Nyland: Karl von Smitten, Lilian Sjöberg (suppleant)
Mellersta Österbotten: Hans Snellman
Östra Nyland: Pehr Sveholm
 


Välfärdsområdesvalet närmar sig!

Den 23.1.2022 går vi till ett välfärdsområdesval för första gången. Förutom Helsingfors och Åland röstar hela Finland på vem som ska bestämma över vår social- och hälsovård och vårt räddningsväsende framöver. Finland är indelat i välfärdsområden, och du röstar på kandidater från det välfärdsområde där du bor.

Läs mera om valet och våra kandidater här!

 


Varför mår vi sämre? Välkommen med på en diskussion kring hur unga mår dag.

Torsdag 2.12.2021 kl 18, Rotundan, Campus Allegro, Jakobstad

Med Henrik Wickström, Anette Rönnlund-Nygård och Emil Öhberg. Diskussionen modereras av Andreas Elfving.

Introduktion av Greger Forsblom från Kristet samhällsansvar rf


Välkommen med att ta del av vår diskussion om värderingar i politiken!

Du kan se diskussionen här.
Vår partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson medverkar. 
Välkommen!Ett ord från Kristet samhällsansvars ordförande

För en tid sedan skjutsade jag hem en något påstruken ortsbo. Under den korta bilfärden hann min passagerare berätta om sin ensamhet och depression. Detta enkla exempel får illustrera de nya former av ”folksjukdom” som allt mer breder ut sig i vårt land, d.v.s. ensamhet, psykisk ohälsa och utanförskap. Exempel från andra länder visar att detta är fenomen som på sikt kan underminera en demokratisk och inkluderande välfärdsstat. Det fina är att vi tillsammans faktiskt kan göra en hel del för att vända utvecklingen.

Varenda en av oss kan bidra till att minska någons ensamhet och fina insatser görs också genom olika föreningar och församlingar året runt. Svenska folkpartiet uppmärksammar också dessa fenomen.

I vårt partis valprogram inför riksdagsvalet 2019 betonades att psykisk ohälsa måste uppmärksammas på bred front i vårt samhälle och programmet lyfter också upp vikten av att verksamheten i våra skolor stärker elevernas möjlighet till delaktighet. Det har på senare tid noterats att en rätt stor andel pojkar och elever med minoritetsbakgrund inte har någon tilltro till sig själva som lärande individer, vilket lätt leder till förlorade studiemöjligheter, marginalisering och olika typer av utanförskap. Det är alltså hög tid att göra tydliga nationella politiska markeringar, för att vända utvecklingen i en bättre riktning. Precis som i så många andra frågor handlar det i stor utsträckning om vilken inställning vi har till varandra och vad som är ”normalt”. Om vi istället för medelvärden skulle utgå från att varje individ är unik, lär sig på lite olika sätt och trots - eller kanske just tack vare - detta har något viktigt att bidra med, har vi redan kommit en bra bit på väg. 

Den ortsbo jag nämnde inledningsvis avslutade vår diskussion med att säga: ”Vi ska kämpa för politiken, för det goda och för människorna!” Det var inte så illa uttryckt, om jag utgår från att det som avsågs var trovärdighet i politiken, goda hållbara värderingar och medmänsklighet.

Mikaela Björklund,
ordförande