Kristet Samhällsansvar valde ny styrelse

06.02.2024 kl. 15:53
Sfp’s specialförening Kristet Samhällsansvar sammanträdde till årsmöte 16.1.2024 för stadge-enliga ärenden och att välja en ny styrelse inför 2024.

Den nya styrelsen består av: 

 

Greger Forsblom, ordförande

Niklas Andersson, viceordförande

Thérèse Meriheinä, som ersättare Markus Granholm

Anders Blomberg, som ersättare  Albert Heikkilä

Christina Bodbacka, som ersättare Hans Snellman

Ann-Britt Backull, som ersättare Jan Ray

 

Den nya styrelsen höll sitt första möte kvällen den 5.2. för att planera för det inkommande verksamhetsåret. År 2024 bjuder på presidentval, EU-val och även ett stundande kommunalval. Styrelsen valde inom sig två regionala utskott med Greger Forsblom som sammankallare för Österbotten och Niklas Andersson som sammankallare för ett verksamhetsutskott för södra Finland. Styrelsen kommer att mötas under våren för att fortsätta planeringen för ett aktivt deltagande i den politiska samhällsdiskussionen. 

Niklas Andersson