Kontakta Kristet samhällsansvar r.f.

Ordförande Mikaela Björklund, mikaela.bjorklund@abo.fi

Övriga styrelsemedlemmar:

Mikael Lindvall, I viceordförande

Thérèse Meriheinä. II viceordförande

Björn Elfving 

Stig-Olof Fredriksson 

Johannes Hjortman

Marlén Sämskar