Kontakta Kristet samhällsansvar r.f.

info@krsa.fi

Ordförande Greger Forsblom, greger.forsblom@pedersore.fi

Övriga styrelsemedlemmar:

Markus Granholm, viceordförande

Nanna Rosengård, ers. Hans Snellman

Stig-Olof Fredriksson, ers. Anders Blomberg

Marlén Sämskar, ers. Curt Björkskog

Mikael Lindvall, ers. Björn Elfving

Thérèse Meriheinä, ers Johannes Hjortman