Kristet samhällsansvar i Finland r.f. är en specialförening inom Svenska folkpartiet. Man är medlem i SFP genom att vara med i en lokalavdelning eller en specialförening. Många är med i båda. Kristet samhällsansvar är SFP:s största specialförening och har en växande verksamhet. Om du vill komma med i vår växande skara går det bra att ta kontakt med ordförande Mikaela Björklund, mikaela.bjorklund@abo.fi

I riksdagsvalet 2015 kandiderade Kristet samhällsansvars kandidater i Österbotten och i Nyland. I Österbotten kandiderade Mikaela Björklund, Wivan Nygård-Fagerudd  och Bo-Göran Åstrand. I Nyland Niklas Andersson och Stig Kankkonen.

Vi är redan nu SFP:s största specialförening - och vi växer! För en tid sedan fick vi ett regionutskott i norra svenska Österbotten och nu har vi fått ett motsvarande utskott i Östnyland.

Arbetet med att få regionutskott också i mellersta och södra svenska Österbotten, i Västnyland och i Åboland pågår. Någon tidsplan för när nya regionutskott bildas är inte fastslagen, men vi vet vart vi vill nå. Och det är viktigt.

Kristet samhällsansvar är något som hör morgondagen till. Vi vill ta ansvar för den morgondagen och för att trygga, beprövade värden styr utvecklingen.


Vår logo kan laddas ner här och här!