Kristet samhällsansvar i Finland r.f. är en specialförening inom Svenska folkpartiet. Man är medlem i SFP genom att vara med i en lokalavdelning eller en specialförening. Många är med i båda. Kristet samhällsansvar är SFP:s största specialförening och har en växande verksamhet. Om du vill komma med i vår växande skara går det bra att ta kontakt med ordförande Greger Forsblom, greger.forsblom@pedersore.fi, eller info@krsa.fi
Vi är redan nu SFP:s största specialförening - och vi växer!

Kristet samhällsansvar är något som hör morgondagen till. Vi vill ta ansvar för den morgondagen och för att trygga, beprövade värden styr utvecklingen.

Vill du vara med i Kristet samhällsansvar? Du kan bli medlem i föreningen genom att fylla i medlemsblanketten på sfp.fi/bli-medlem och välja medlemsförening 900 Kristet Samhällsansvar i Finland r.f.

Hör av dig till oss om du har frågor! info@krsa.fi


 


Vår logo kan laddas ner här och här!