Kristet samhällsansvar i Finland r.f. är en specialförening inom Svenska folkpartiet. Man är medlem i SFP genom att vara med i en lokalavdelning eller en specialförening. Många är med i båda. Kristet samhällsansvar är SFP:s största specialförening och har en växande verksamhet. Om du vill komma med i vår växande skara går det bra att ta kontakt med ordförande Mikaela Björklund, mikaela.bjorklund@abo.fi

Vi är redan nu SFP:s största specialförening - och vi växer!

Kristet samhällsansvar är något som hör morgondagen till. Vi vill ta ansvar för den morgondagen och för att trygga, beprövade värden styr utvecklingen.

 

Kristet samhällsansvars medlemmar som kandiderar i riksdagsvalet (14.4.2019) är

Österbotten

52 Nanna Rosengård, teologie doktor

54 Hans Snellman, överkommissarie

Nyland

254 Niklas Andersson, företagare

 

i EU-valet (26.5.2019) har hittills nominerats

Mikaela Björklund, universitetslärare (PeD)


Vår logo kan laddas ner här och här!