Kristet samhällsansvar i Finland r.f. är en specialförening inom Svenska folkpartiet. Man är medlem i SFP genom att vara med i en lokalavdelning eller en specialförening. Många är med i båda. Kristet samhällsansvar är SFP:s största specialförening och har en växande verksamhet. Om du vill komma med i vår växande skara går det bra att ta kontakt med ordförande Greger Forsblom, greger.forsblom@pedersore.fi, eller info@krsa.fi
Vi är redan nu SFP:s största specialförening - och vi växer!

Kristet samhällsansvar är något som hör morgondagen till. Vi vill ta ansvar för den morgondagen och för att trygga, beprövade värden styr utvecklingen.

Är du kandidat i välfärdsområdesvalet och vill vara med i Kristet samhällsansvar? Hör av dig till oss info@krsa.fi


Kristet samhällsansvars medlemmar som kandiderade i riksdagsvalet (14.4.2019) var

Österbotten

52 Nanna Rosengård, teologie doktor

54 Hans Snellman, överkommissarie

Nyland

254 Niklas Andersson, företagare

 

i EU-valet (26.5.2019)

Mikaela Björklund, universitetslärare (PeD)


Vår logo kan laddas ner här och här!