Riksdagsvalet 2023

09.04.2023 kl. 15:22
Svenska folkpartiet ordnade kampanjtillfälle inför riksdagsvalet 2023 med fokus på medmänsklighet. Tillfället berörde hur världsläget ändrats sedan Rysslands brutala anfallskrig.

Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina har konkret visat på behovet att vi hjälper våra medmänniskor. Vi vill lyfta fram det som gjorts och påminna oss alla om vikten att vi tar hand om varandra, vare sig det gäller det här kriget eller annat. Tillfället hölls i Campus Allegro i Jakobstad, torsdag 9 mars kl 18.

Tillfället bandades och kan ses i efterhand här: 

 

 

 

Jenni Ingo