Värderingar i politiken - följ med vår diskussion

19.01.2021 kl. 18:11
Vilka värderingar styr vårt samhälle? Välkommen att följa med vårt tillfälle på webben där vi får ta del av Anna-Maja Henrikssons tankar.
 

När samhällsklimatet hårdnar är det allt viktigare att de goda  värderingarna ges större utrymme. Kristet samhällsansvar rf vill bidra med att synliggöra de grundläggande värderingarna i Svenska folkpartiet där individens frihet kombineras med en stark omsorg om de svagaste i samhället, och ett ansvar för vår nästa som inte slutar vid Finlands gränser.

Du kan se diskussionen här - den finns också arkiverad på SFP i Österbottens facebooksida.

 

Krsa