Ställ upp i kommunalvalet!

19.01.2021 kl. 18:17
Kommunalvalet närmar sig - du behövs!

Kommunalvalet hålls den 18 april 2021. Du behövs!

Du själv kan vara med och komma överens om hur din närmiljö ska utvecklas. Det gäller både smått som stort: trivsel, infrastruktur, utvecklingsfrågor och parkbänkar.

Kristet samhällsansvar är Svenska folkpartiets största specialförening och samlar alla som vill värna om sunda värderingar i vårt samhälle. Vi vet att i svåra ekonomiska tider så blir våra värderingar allt viktigare. När den gyllene regeln och omsorgen om våra medmänniskor får vara ledstjärnan i våra politiska beslut kan vi ta oss igenom också svåra tider hed hedern i behåll.

Du behövs i beslutsfattandet – utan dig är det de andra som bestämmer. Ställ upp i kommunalvalet!

Du kan använda dig av formuläret på SFP:s webbsida eller vara i kontakt med oss så hjälper vi dig vidare. Använd formuläret eller sänd ett e-postmeddelande till info@krsa.fi!

 

KrSA