Kristet Samhällsansvar välkomnar ordförandekandidater och diskussion om framtidens SFP-politik

16.03.2024 kl. 11:04
Styrelsen för Kristet Samhällsansvar i Finland r.f. välkomnar kandidater till ordförandeposten i SFP till en diskussion om Svenska Folkpartiets och Finlands framtid. Flera kandidater betyder att en mångsidig diskussion om en framtidsvision är möjlig.

Styrelsen för Kristet Samhällsansvar i Finland r.f. välkomnar kandidater till ordförandeposten i SFP till en diskussion om Svenska Folkpartiets och Finlands framtid. Flera kandidater betyder att en mångsidig diskussion om en framtidsvision är möjlig. 

 

KrSa betonar en kristen värdegrund som grund för samhällsbyggandet. Vi ser det som viktigt att den kommande ordföranden för SFP delar den tanken som en röd tråd i framtidsbygget. 

 

Presidentvalskampanjen och valet i Finland duger som modell i ett internationellt sammanhang, i Europa, för USA och globalt. Det respektfulla sättet som kampanjerna fördes var en välkommen vändning i en lång tid av polarisering i politiken. Debatten har hårdnat, inte bara i Finland, utan i alla västerländska demokratier. 

 

Därför var presidentkampens artiga och civiliserade sätt att föra kampanj ett betydelsefullt exempel. Det går uppenbarligen att jobba i politiken även på ett respektfullt sätt. 

 

Det är en utveckling som vi i Kristet Samhällsansvar ska vara med och stödja, och vi vill att vår nya ordförande i SFP ska föra vidare en sådan linje. Vi ser också att ett parti som SFP bör i första hand sträva efter att påverka i regeringsposition även framöver. Partiet bör söka representation i nationella val, i EU och internationell politik för fred, frihet, företagsamhet och mänskliga rättigheter. 

 

Vi önskar också att den kommande ordföranden ser värdet i religionsfriheten som mänsklig rättighet, i Finland och globalt, och vikten av de kristna samfundens och föreningarnas arbete i samhället. Som exempel kan nämnas att endast  den evangelisk-lutherska kyrkans diakoni årligen sörjer för över 200 000 måltider, 450 000 grupper, över 400 000 enskilda möten och över 90 000 möten på familjerådgivning.

 

På senare år har kristna föreningars verksamhet försvårats. Till exempel i fall där nya välfärdsområden slutat samarbeta med kristna föreningar,  har det lett till att tidigare långsiktigt och resultatbringande arbete bland långtidsarbetslösa har lagts ner. Vi har också sett fall då välfungerande familjerådgivning i församlingarnas regi tvingas läggas ner på grund av policyn i välfärdsområdet. 

 

Vi ser fram emot att ordförandekandidaterna för fram sina ståndpunkter i hur vi ska bygga framtidens Finland tillsammans, från juniorer till seniorer, på basen av en kristen värdegrund, i ett livskraftigt och företagsamt svenskfinland.

Niklas Andersson