Kandidatintervju: Stig Kankkonen (NYLAND)

12.04.2015 kl. 18:11
En röst för pensionärer ochde äldre. Det vill Stig Kankkonen vara om han blir invald i riksdagen. Samtidigt tycker han att det behövs både kreativitet och nytänk i den finländska politiken.

– Vi har hundratusentals arbetslösa i det här landet som känner sig åsidosatta och utanför samhället. Samtidigt har jag som ordförande för Esbo och Grankulla närståendevårdare sett att det finns väldigt många äldre som lider av oerhörd ensamhet.

Det här är ett exempel på en fråga där lite nytänkande skulle kunna gynna alla parter, säger Stig Kankkonen. Som många andra kandidater ser Stig Kankkonen att den kommande regeringsperioden kommer att bli tuff.

– För att det här ska gå vägen måste nog alla vara beredda på att pruta lite på det man har. I rådande läge tycker jag också att vi invånare rent allmänt kunde fokusera lite mindre på vilka rättigheter vi har och i stället vända på det och ställa oss frågan att var kan jag göra en samhällsinsats mot det samhället ger mig.

 

– Med tanke på det ekonomiska läget tycker jag också att det är märkligt att ingen verkar våga diskutera alkholkonsumtionen. Den kostar oss miljarder men ingen vågar på allvar fråga hur vi skulle kunna få ner de här kostnaderna. Stig Kankkonen är också ordförande för Kristet Samhällsansvar. Han tycker att föreningen får utrymme inom partiet och att man har möjlighet att göra sin röst hörd.

 

– Dialogen med partiledningen fungerar utmärkt och ju fler vi blir desto mer kommer partiledningen också att lyssna. Vi har bra stöd av partiet och det är upp till oss själva att utveckla Kristet samhällsansvar och få det att växa.

 

– Jag har själv alltid varit av den åsikten att kristna frågor bevakas bäst i de enskilda partierna. Man ska inte lyfta ut det kristna perspektivet och koncentrera det till ett parti utan man ska lyfta in det perspektivet i politiska frågor i de olika partierna. Stig Kankkonens intresse för politik vaknade tidigt och redan under ungdomstiden i hemstaden Karleby engagerade han sig i Svensk Ungdom. Sedan gjorde arbetet som journalist att det blev en mångårig paus från aktivt politiskt engagemang.

 

– Jag upplevde inte att det var lämpligt för mig som journalist att engagera mig i politiken som jag var satt att bevaka.

Kankkonen började sin journalistbana på Österbottningen i Karleby. Efter en sejour på Hufvudstadsbladet återkom han till Österbottningen som chefredaktör i tre år varefter han igen återvände till HBL som ledarskribent. Därifrån tog han år 2001 steget till chefredaktörsposten på Kyrkpressen där han stannade fram till pensioneringen 2010. Kankkonen kandiderade först i kommunalvalet 2008 och blev direkt invald i stadsfullmäktige i Esbo. Han blev återvald 2012 och har suttit som gruppordförande för SFP ända sedan 2008 fram till 2015 då han blev medlem i stadsstyrelsen.


Stig Kankkonen

Ålder: 69.

Yrke: Chefredaktör (pens.).

Familj: Hustru, tre fullvuxna barn, sex barnbarn.

Förtroendeuppdrag: Stadsfullmäktige och stadsstyrelsemedlem i Esbo, medlem i social- och hälsovårdsnämnden, ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo, kyrkomötesombud för Borgå stift, ordförande för Esbo och Grankulla Närståendevårdare och vänner rf, ordförande för Kristet samhällsansvar, styrelsemedlem i Hugo och Maria Winbergs stiftelse.

Livsmotto: Det är bra och kunde inte vara bättre.

Favoritcitat: Allt är möjligt för den som tror.

KrSA