Riksdagsval 2019 - våra kandidater

01.04.2019 kl. 18:34
Det har betydelse hur du röstar! Fokus på ett öppet, jämlikt och solidariskt samhälle får inte tappas bort, trots kärva tider.

Politik ska bygga på en kristen värdegrund, som också ska genomsyra hur politiska beslutsprocesser ska bedrivas. 
Fokus på ett öppet, jämlikt och solidariskt samhälle får inte tappas bort, trots kärva tider. Nationell politik ska bygga på ärlighet, respekt och ordentliga konsekvensbedömningar. 
I tuffa tider behövs, och prövas, vår värdegrund, vår kunskap och vårt mod allra mest. 

SFP driver en ansvarstagande politik som samtidgt betonar vårt gemensamma ansvar för varandra och individens ansvar och frihet att utforma sitt eget liv oberoende av bakgrund eller trosuppfattning. Varje människa är oändligt värde-full och ska mötas med ärlighet och respekt. 
Det står vi för.

Mikaela Björklund 
ordförande för Kristet samhällsansvar rf.
och medlem av SFP:s partistyrelse

 

Våra kandidater i riksdagsvalet:

Österbotten


52 Nanna Rosengård

 


54 Hans Snellman

 

Nyland


54 Niklas Andersson

KrSA