Kandidatintervju: Mikaela Björklund (ÖSTERBOTTEN)

14.04.2015 kl. 14:20
Mångfald, delaktighet och jämlikhet. det är tre av de saker som Mikaela Björklund betonar som Kandidat i riksdagsvalet. Från sin horisont som fullmäktigeordförande i Närpes har hon också sett att alla reformer som gjorts inte tagit landsbygden i beaktande.

– När man gör reformer vill man skapa vackra system men man tänker inte i tillräcklig utsträckning på de individer de ska serva. Jag tycker att man borde bli bättre på att göra ordentliga konsekvensbedömningar och de reformer som görs borde bygga på sakkunskap och inte politisk prestige, säger Mikaela Björklund.

Hon ser en uppenbar risk i att större enheter innebär att medborgarnas delaktighet i samhället blir sämre.

– Vi ska inte göra det svårare för invånare att delta och framföra sin åsikt. Viljan att delta i samhällsbygget minskar om människor inte känner att de har har möjlighet att påverka, säger Björklund.

Gällande mångfalden tänker Björklund väldigt brett. Hon vill se en mångfald i allt från livsmiljöer till energiproduktion.

– Jag tycker att vi behöver se till att vi också framöver har både levande städer och en levande landsbygd. I energiproduktionen tycker jag att vi bättre än hittills ska utveckla inhemska alternativ som sol-, vind- och vattenkraft.

Mikaela Björklund jobbar som lärarutbildare vid Åbo Akademi och utbildningsfrågor ligger följaktligen henne varmt om hjärtat.

– En viktig fråga är hur långt man ska vara tvungen att åka för att få utbildning. Här finns det igen en uppenbar risk att det blir glesbygden som drabbas om vi tvingas till nedskärningar. Och själv ser jag också att det finns ett stort behov av speciallärare på andra stadiet men risken är att det inte kommer att finnas utrymme för det.

Utöver utbildning kommer Mikaela Björklund att jobba både för svenskans ställning som nationalspråk och Österbottens bästa ifall hon blir invald i riksdagen.

– Mitt hjärta klappar för Österbotten. I övrigt är jag ju inte ensam om att driva de frågor jag gör, men jag vill också betona den kristna värdegrunden som utgångspunkt för ett gott beslutsfattande.

Mikaela Björklund kom in i politiken först som kyrkligt förtroendevald. Hon nominerades kom SFP-kandidat i riksdagsvalet 2003 och blev efter det viceordförande för SFP i Österbotten och medlem i SFP:s partistyrelse.

– Inför kommunalvalet 2008 hade vi väldigt svårt att få fram kandidater i Närpes. Jag hade själv inte tänkt kandidera då väldigt mycket annat hände den hösten. Men bristen på kandidater gjorde att jag insåg att det nog var min plikt att ställa upp då jag också satt med i partistyrelsen. Valet gick överraskande bra och jag insåg att mitt bidrag till vårt gemensamma samhällsbygge är genom politiskt engagemang, säger Mikaela Björklund.


Mikaela Björklund

Ålder: 41.

Familj: Man och fyra barn.

Yrke: Universitetslärare.

Livsmotto: Gyllene regeln.

Läser just nu: Om sann gemenskap -Att leva i en kapitalistisk hederskultur av Patrik Hagman.

Senaste film: Såg filmen Paddington tillsammans med barnen under sportlovet.

Favoritmat: Allt min man tillreder.

Favoritcitat: T.ex.”Det är aldrig fel tidpunkt att göra det rätta.” Jag har också myntat ett eget: ”Den som är tillräckligt nervös kan gå vilse i sin egen handväska.”

Om jag blir invald vill jag jobba för: Ett tryggt och livskraftigt Österbotten med fokus på öppenhet, jämlikhet och solidaritet.

KrSA