Kandidatintervju: Wivan Nygård Fagerudd (ÖSTERBOTTEN)

14.04.2015 kl. 13:18
Utbildning, social- och hälsovård samt att motverka ökade klyftor i samhället. Det är tre saker som Wivan Nygård-Fagerudd vill jobba för om hon blir invald i riksdagen. Och hon ser också attackerna mot svenskan som ett konstgjort problem.

– Vi har problem och utmaningar i Finland, men språken är inte ett av dem. Här finns heller ingen orsak för oss svenskspråkiga att rygga tillbaka, för den senaste omröstningen om skolsvenskan visade ju att vi har en klar majoritet med oss. Då är det också viktigt att vi svenskspråkiga inte låter oss skrämmas. Otydlighet är av ondo och vi ska vara tydliga med hur vi vill ha det, säger Wivan ?Nygård-Fagerudd.

Ökade klyftor i samhället är däremot en av de saker som oroar Wivan. Och det är hon inte ensam om.

– Christine Lagarde som är chef för Internationella valutafonden har konstaterat att ökade klyftor är ett hot mot en hållbar utveckling. För mig är det viktigt att jobba för att motverka större skillnader och ojämlikhet. I det här valet väljer Finland i vilken riktning vi vill gå, vilka värderingar som är den grund vi bygger på. Det påverkar allt och oss alla både på kort och på lång sikt.

Wivan Nygård-Fagerudd återkommer ofta till frågan om en kristen människosyn. Och hon ser det också som viktigt att man kommer ihåg jämlikheten i Sote-reformen som lämnade på hälft under den förra regeringsperioden.

– Hur bra vi klarar av social- och hälsovården är goda värdemätare för ett anständigt och civiliserat samhälle. Det är viktigt att människor i Finland ska få en god vård på jämlika grunder. Min egen livssituation har också gjort att jag på senare år fått en god insyn i åldringsvården och de äldres situation. Åldringsvården får inte bli alternativlös.

Utbildning och utbildningsfrågor var en av orsakerna till att Wivan Nygård-?Fagerudd gav sig in i politiken för drygt tio år sedan.

– Jag blev tillfrågad att ställa upp i kommunalvalet 2004 men tackade först nej med hänvisning till att jag var småbarnsmamma. När jag kom hem och funderade på saken så kände jag att jag behövde tacka ja för det är ju i politiken det samhälle mina barn växer upp i formas, säger Wivan Nygård-Fagerudd.

– Och jag tycker fortsättningsvis att det är helt centralt att vi satsar på skola och utbildning. Alla ska få en bra grund att stå på och ingen ska lämna efter. Hur väl vi lyckas kommer att märkas i framtiden, för det är i skolan vi bygger grunden för morgondagens välfärdssamhälle och företag.

Wivan Nygård-Fagerudd kandiderade första gången i riksdagsvalet för åtta år sedan och var då bara dryga hundra röster från att bli invald. För fyra år sedan valde hon att inte kandidera.

– Ekvationen med familjen gjorde att jag valde att stå över den gången. Också lokalpolitiken tog jag en paus från 2012 efter åtta aktiva och arbetsintensiva år. Jag ser det som viktigt för demokratin att vi turas om med jobbet. Nu är jag redo att hugga i igen – på heltid.

Wivan Nygård-Fagerudd kandiderade senast i fjolårets EU-val och fick då hela 10831 röster.


Wivan Nygård-Fagerudd

Ålder: 51.

Yrke: Musikmagister, redaktör.

Livsmotto: ”Tro, hopp och kärlek”.

Bästa bok: Läser mycket - de fina läsupplevelserna är för många för att plocka ut en enskild bok. Den jag återvänder till dagligen är Bibeln, som är mer än bara en bok för mig.

Fritidsintresse: Trädgård och natur.

Hemlig talang: En hejare på att sy - har bland annat sytt fyra brudklänningar. 

Är svag för: Veteranbilar.

Favoritcitat: ”Man behöver lära sig tänka i någon annans ställe, från en plats där man själv inte befinner sig.” - Hannah Arendt (1906-1975).

Om jag blir invald vill jag jobba för: Att arbeta för ett rättvist samhälle och alla människors lika värde är mitt sätt att omsätta min kristna tro i handling.

Förtroendeuppdrag: Ordförande för FDUV (Förbundet de utvecklingsstördas väl). Har bl.a. varit vice ordf. för Österbottens landskapsstyrelse och Vasa stadsstyrelse samt delegationsordförande för Svenska kulturfonden.

KrSA