Kandidatintervju: Bo-Göran Åstrand (ÖSTERBOTTEN)

14.04.2015 kl. 13:10
Det mänskliga vardagliga perspektivet. Det är en av de saker som Bo-Göran Åstrand vill bidra med i riksdagsarbetet om han blir invald. I synnerhet i svåra tider är det viktigt att ständigt ha det perspektivet i färskt minne.

– Jag tycker att det är viktigt att det finns kännedom om människors liv och vardag i den lagstiftande församlingen i det här landet. Efter att ha arbetat som präst i över tjugo år och rört mig mycket bland olika människor har jag erfarenheter att bidra med, säger Bo-Göran Åstrand.

Det är väl känt att det ekonomiska läget är kärvt just nu och att den kommande regeringen kommer att tvingas till svåra beslut. SFP:s partiordförande Carl Haglund har sagt att den kommande regeringsperioden kan bli en av de svårare i Finlands historia. I synnerhet i det här läget ser Åstrand det som viktigt att solidariteten och det mänskliga perspektivet inte glöms bort.

– Yle gjorde nu inför valet en undersökning där de gick igenom samtliga partiers valprogram. Sammanlagt innehöll de olika programmen 43000 ord men ordet solidaritet förekom bara fem gånger. Den här dimensionen tycker jag är viktig och den vill jag lyfta fram i politiken. Själv tycker jag det är glädjande att ordet solidaritet finns med i SFP:s valprogram och att det kommer upp tidigt.

För Bo-Göran Åstrand betyder solidariteten att det ska finnas plats för alla i samhällsbygget.

– Det är viktigt att ingen skuffas åt sidan utan att alla får vara med och att vi tillsammans bygger upp det här samhället. Människor måste också uppleva att det kopplar mellan folket och den lagstiftande församlingen och där upplever jag att vi har problem idag.

– En av de erfarenheter jag tagit med mig från fjolårets EU-val är att människor upplever att avståndet till beslutsfattarna har vuxit. Här tycker jag att SFP:s slogan ”Nära dig” träffar väldigt rätt och det är bra att ständigt ha den i färskt minne, säger Bo-Göran Åstrand.

Det var i samband med fjolårets EU-val som Bo-Göran Åstrand för första gången gav sig in i politiken. Det skedde efter moget övervägande och mycket tankearbete. Beslutet att kandidera var inte lätt heller denna gång.

– Jag övervägde beslutet länge och bollade det med människor i min omgivning men till slut landade jag i att om jag som präst kallas till det här vet jag inte ens om jag kan tacka nej. Det här är min möjlighet att tala för människor, perspektiv och värderingar som jag tycker är viktiga och jag ser engagemang i politiken som ett sätt att tjäna mina medmänniskor och samhället. Steget var naturligt och drivkraften finns i min kristna tro.

Och gällande värderingar är de naturligtvis de samma som Bo-Göran Åstrand lyfte fram i EU-valet; alla människors lika värde, jämlikhet, solidaritet och respekten för varandra.

– De här värderingarna kombinerat med en kristen tro fanns med i barndomshemmet i Purmo där jag växte upp. Jag upplever också att de här värderingarna finns med naturligt i samhället här i Österbotten. Jag tror att den här regionen av tradition varit så mångsidig och framgångsrik tack vare dessa värderingar.

Just den aspekten fick Bo-Göran Åstrand bekräftelse för i samband med ett företagsbesök för ett par veckor sedan.

– Jag frågade av vd:n vad som behövs för ett bra företagarklimat och han lyfte fram vikten av ett stabilt samhälle. Och jag tror att det är just det som de här värderingarna garanterar. För det är när människor börjar uppleva att de inte behövs eller saknar värde som det blir instabilt.


Bo-Göran Åstrand

Ålder: 51.

Yrke: Kyrkoherde.

Livsmotto: Jag trivs bäst i öppna landskap.

Senaste bok: Ingens herre, ingens träl. En bok om Anders Chydenius av Nils-Erik Forsgård.

Favoritmat: En god, gräddig lasagne eller rökt lax.

Drömresemål: Rom.

Favoritcitat: Be och arbeta (ora et labora).

Om jag blir invald vill jag jobba för: En politik och lagstiftning som slår vakt om alla människors lika värde, jämlikheten, vårt gemensamma ansvar och respekten för varandra. Ett samarbetande, starkt Österbotten, svenskans bevarande som nationalspråk, goda utbildningsmöjligheter och vårdstrukturer som ger trygg och människovärdig vård.

Förtroendeuppdrag: Medlem i Finlands evangelisk-lutherska kyrkas högsta beslutande organ, Kyrkomötet. Styrelseordförande för Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, Kredu. Vice ordförande i Fontana Media som ger ut Kyrkpressen. Tidigare ordförande för Svenska sektionen i ekumeniska rådet i Finland samt Kristliga radioutskottet.

KrSA