Kandidatintervju: Niklas Andersson (NYLAND)

14.04.2015 kl. 12:00
Med tanke på de reformer som är på gång behövs det en stark bevakning av Svenskfinlands och våra regioners intresse. Det säger Niklas Andersson som i samband med det här valet tar steget från Kristdemokraterna till Svenska Folkpartiet.

– Jag har på nära håll både sett och uppskattat det arbete som Svenska Folkpartiet har gjort. I samarbete med Calle Haglunds team har vi fått mycket positivt till stånd under den gångna mandatperioden, och det känns naturligt att fortsätta det samarbetet framöver, säger Andersson.

Det Niklas Andersson syftar på med ”nära håll” är att han under åren 2011-2014 i egenskap av specialmedarbetare för inrikesministern i statsminister Katainen och Stubbs regeringar, samarbetat med SFP:s regeringsteam, ministrarna Carl Haglund och Anna-Maja Henriksson och deras specialmedarbetare tillsammans med Svenska riksdagsgruppen. Tjänsten som specialmedarbetare lämnade Niklas Andersson i höstas då han kom tillbaka till Yrkeshögskolan Novia som klusterutvecklare för Naturbruks- och miljöutbildningarna.

– Jag upplevde att jag behövde en andhämtning från den politiska hetluften och jag kände att jag hade två alternativ, antingen att lämna det politiska fältet helt eller att göra saker på ett nytt sätt. Efter att han diskuterat saken med partiordförande Carl Haglund så bestämde han sig för att ställa upp för SFP.

Något lätt beslut var det ändå inte.

– Jag övervägde noggrant och försökte göra en helhetsbedömning. Jag tror att det här är rätt och i politiken måste man först och främst göra det som känns rätt. Jag tror att jag passar bättre in i SFP och jag vill gärna jobba inom den rörelsen.

Niklas Andersson upplever att det inom SFP både finns utrymme för att närma sig politiken med en kristen värdegrund samt att det finns en förståelse för vikten av en aktiv tredje sektor. Den tredje sektorn deltar Niklas Andersson aktivt själv i bland annat som ordförande för pingstförsamlingen Betesda Church i Ekenäs.

– Vi har ett aktivt samarbete med Raseborgs stad och ordnar bland annat ”God jul Raseborg”-projektet, där vi samlar in pengar för att dela ut julmat till mindre bemedlade familjer i samarbete med socialbyrån. Jag sitter också med i Finlands svenska Pingstmissions styrelse där vi bland annat jobbar med olika biståndsprojekt främst i Asien och Afrika. Tredje sektorn med församlingarna har mycket att ge i vårt samhälle, både lokalt och också globalt, för fred och frihet.

Som riksdagsledamot skulle Andersson se det som viktigt att under den kommande mandatperioden jobba både för den egna regionen och Svenskfinland som helhet.

– Det reformarbete som lämnades på hälft den här regeringsperioden måste man ta tag i direkt i början på nästa. I de reformer som görs tycker jag att det är viktigt att se till att vi också i fortsättningen kan ha en levande tvåspråkighet, landsbygd och skärgård. Jag vill också jobba för en god familjepolitik där en bra och fungerande skola är en viktig del.

Just skolan var orsaken till att Niklas Andersson för ett tiotal år sedan engagerade sig politiskt.

– Vår byskola var hotad och jag märkte att om inte jag och de andra föräldrarna engagerar oss så kommer ingen annan att göra det heller. Det fick mig att gå med, för vill man vara med och bygga framtiden så är ett bra sätt att delta i samhällsbygget att engagera sig i politiken, säger Niklas Andersson.


Niklas Andersson

Ålder: 36.

Yrke: Klusterutvecklare för naturbruksutbildningarna på yrkeshögskolan Novia, tidigare specialmedarbetare i statsministrarna Katainen och Stubbs regeringar.

Förtroendeuppdrag: Fullmäktigeledamot i Raseborgs stadsfullmäktige sedan 2008. Rikspolitisk erfarenhet från regeringarna Katainen och Stubb 2011-2014 som specialmedarbetare för inrikesministern med politiska bevakningsområden så som polisen, gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet, utrikesministeriet, försvarsministeriet, jord-och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och trafik- och kommunikationsministeriet. Ledamot i bl.a. statsminister Katainens styrgrupp för Nationalspråksstrategin.

Livsmotto: Gör man nånting, så blir det nånting. För gör man ingenting, så blir det ingenting.

Bästa bok: Ulla-Lena Lundbergs “Is”.

Favoritmat: Varmrökt fisk med sill och nypotatis.

Drömresmål: Karibien.

Om jag blir invald vill jag jobba för: En trygg och hållbar utveckling i Nyland.

KrSA