Intervju med partiordförande Carl Haglund: Värderingar på agendan

12.04.2015 kl. 18:00
Kristna frågor och hur de hanteras inom Svenska Folkpartiet, det var en av de saker som Carl Haglund satte högt på agendan när han valdes tillpartiordförande år 2012. Idet arbetet är Kristet samhällsansvaren viktig del.

 – Jag tycker själv att det är viktigt med kristna värderingar i politiken. Hela vårt välfärdssamhälle och vårt landsgrundlag bygger ju på dem och de genomsyrar vårt samhälle, säger Carl Haglund.

Partiordföranden vill att de här värderingarna också framöver ska genomsyra SFP:s politik.

– Vi ska ha en politik som definieras av kristna värderingar och vi ska inte låta något annat parti bygga monopol på politik utgående från kristna värderingar. Vi ska vara tydliga med att definieravad det är och vad det betyder, säger Carl Haglund. Kristet samhällsansvar har som sagt varit en viktig del i Haglunds arbete med de kristnafrågorna inom SFP. Och här tycker han att utvecklingen varit positiv så här långt.

– Vi måste se till att Kristet samhällsansvar har bådemedel och utrymme att verka inom paritet. Och det har varit oerhört glädjande att deras verksamhet har utvecklats och utvidgats till nya delar av landet det senaste året. Deras tillställningar har varit välbesökta och lockat mer och mer folk och jag kommer själv att fortsätta delta i evenemang som de ordnar. När Kristet samhällsansvar velat belysa eller lyfta fram någon speciell fråga har mankallat till möte med partiledningen.

En regelbunden och mer informell kontakt mellan Kristet samhällsansvar och partiledningen finns kontinuerligt då både Carl Haglund och Kristet samhällsansvarsordförande Stig Kankkonen sitter i fullmäktige i Esbo.

– Den vägen har jag kontakttill det som är på gång inom Kristet samhällsansvar och om Stig har något han upplever att jag behöver tadel av så brukar han förmedla det. Det är väldigt raka rör oss emellan.

Carl Haglund har själv tidigare i intervjuer i bland annat Kyrkpressen berättat om vad den kristna tron betyder för honom. Aftonbönen med barnen är fortfarande en given del av vardagen.

– Jag har sett tron som en privatsak men sedan jag blev partiordförande har jag fått acceptera att det finns ett intresse för den sidan och hur jag ser på värdefrågor. Men jag bekänner mig till den kristna tron och jag strävar också efter att det ska synas i min egen vardag, säger Haglund.

KrSA